Update: vanaf 17 juni is het nu mogelijk om naast partner (en verloskundige) nog iemand aanwezig te laten zijn bij de bevalling.

Vergoedingen

De kosten voor een bevalling in het Geboortehuis Utrecht komen overeen met een poliklinische bevalling in elk ander ziekenhuis zonder medische indicatie. 

KOSTEN BEVALLING

De kosten voor een bevalling in het Geboortehuis Utrecht komen overeen met een poliklinische bevalling in elk ander ziekenhuis zonder medische indicatie. Dit tarief wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Of het tarief volledig wordt vergoed of dat je een (gedeeltelijke) eigen bijdrage zult moeten betalen is afhankelijk van je polis en je aanvullende verzekering. Dit kun je alleen zelf navragen bij je zorgverzekeraar. De wettelijke eigen bijdrage is voor 2021 vastgesteld op € 369,40.

Niet verzekerden betalen voor een bevalling in het Geboortehuis Utrecht het volledige tarief van  € 594,40 in 2021.Indien je zorgverzekeraar nog geen contract heeft met het Geboortehuis Utrecht dan krijg je de rekening zelf. Deze kun je dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar en zal in vrijwel alle gevallen worden vergoed. Ook hier geldt een eventuele eigen bijdrage, informeer vooraf hiernaar bij je zorgverzekeraar. 

Indien je gebruik maakt van lachgas tijdens de bevalling, dan zijn de kosten in 2021 in totaal € 1064,88.  De meeste verzekeraars vergoeden het gebruik van lachgas tijdens de bevalling. Informeer vooraf hiernaar bij je zorgverzekeraar.

GEBRUIK BEVALBAD

Als je gebruik wilt maken van het bevalbad, moet je (vanwege de hygiëne) een eigen bevalhoes bij ons aanschaffen. Deze kost € 70,-. Hiervoor krijg je een factuur en gaat nooit via je verzekeraar. Ook als je het bad niet of nauwelijks gebruikt, maar het wel voor je is klaargemaakt, worden deze kosten in rekening gebracht.

VERBLIJF NA JE BEVALLING

Als je na je bevalling langer moet blijven, overleggen we altijd met je: er worden dan kraamzorguren in rekening gebracht en deze worden in mindering gebracht op de kraamzorguren die je thuis zou krijgen. De wettelijke eigen bijdrage dien je ook zelf te betalen.

KOSTEN ZORG VERLOSKUNDIGE

Deze kosten worden geheel door de zorgverzekeraar vergoed. De verloskundige declareert deze kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.

KOSTEN KRAAMZORG

Assistentie van de kraamverzorgende tijdens de bevalling en de volgende acht tot tien dagen kraamzorg wordt, op een kleine eigen bijdrage na, geheel door de zorgverzekeraar vergoed.
 

PATIENTNUMMER

Geboortehuis Utrecht - diak_logo

Ben je van plan te bevallen in het Geboortehuis Utrecht? Dan vragen we je jezelf in te schrijven bij het Diakonessenhuis. je krijgt dan een patiëntnummer. Dat wordt gebruikt als je in het Geboortehuis komt om te bevallen.

Ben je al bekend bij het Diakonessenhuis en heb je dus al een patiëntnummer? In dat geval hoef je niets te doen. Neem wel je legitimatiebewijs mee als je naar het Geboortehuis komt.

Sta je nog niet ingeschreven?
Geef dan telefonisch je gegevens door aan het Diakonessenhuis voor een voorlopige inschrijving. Doe dit voor je bevalling. Op een later moment moet je je inschrijving definitief maken. Pas als je volledig ingeschreven bent, kan de zorgverzekeraar de kosten dekken. Om je inschrijving af te ronden legitimeer je je bij de patiëntinschrijving van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist of Doorn. Dat kan bijvoorbeeld voor of na je bevalling, of als je voor controle in het Diakonessenhuis bent. Neem je legitimatiebewijs mee.

Regel je voorinschrijving via telefoonnummer 088 250 9325.
Geef de volgende gegevens door:

 • Je naam zoals op je identiteitsbewijs staat (voornaam, achternaam en voorletters)
 • Eventueel de naam van je partner
 • Je geboortedatum
 • Je burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam verzekering
 • Polisnummer
 • Naam huisarts
 • Naam apotheek