KLACHTENREGELING

Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen!

Het is belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt in ons geboortecentrum. Daarom doen we er alles aan om u en uw partner goed te begeleiden.

Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons! Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. We gaan graag met u in gesprek.

Klachtenprocedure

Klachten over Geboortecentrum Utrecht kunt u telefonisch bespreken of schriftelijk indienen bij de centrummanager Sophie Waals.
Zij is te bereiken:

In de regel sturen wij binnen 5 werkdagen een bevestiging van de klacht aan u terug.

Komen we er samen niet uit?

Heeft een gesprek met de centrummanager niet het gewenste resultaat of vindt u het lastig om in een gesprek uw kritiek te uiten, zoek dan contact met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van STBN.

Zij bekijkt samen met u de mogelijkheden om tot een goede behandeling van uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de medewerker waarover u een klacht heeft. Ook kunt u bij haar terecht voor een advies over of hulp bij de aanpak van uw klacht. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis. Hoewel de klachtenfunctionaris betaald wordt door het geboortecentrum, heeft zij een onafhankelijke en onpartijdige positie. Dit is vastgelegd in het beroepsprofiel van de VKIG.

Als u kiest voor bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunt u haar uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen tekort is geschoten. De klachtenfunctionaris zorgt dat u daar een reactie op krijgt.

Wilt u hulp van de klachtenfunctionaris?

Stuur een mail naar klachtenfunctionaris@stbn.nl. Vermeld in de mail  uw naam en telefoonnummer en onder vermelding van het Geboortecentrum Utrecht. De klachtenfunctionaris neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

Privacy

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Het kan voor het onderzoeken van de klacht noodzakelijk zijn dat de centrummanager en/of de klachtenfunctionaris uw medische gegevens kan inzien. In dat geval vragen wij u hiervoor toestemming. De centrummanager en klachtenfunctionaris hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als uw zorgaanbieders.

Wij registreren iedere klacht. De gegevens verwerken we anoniem in overzichten voor het management en de Bestuurder. Ook brengen we een anoniem jaarverslag uit aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Uw klacht vormt daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Download hier de Klachtenprocedure van STBN

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
Ombudsvrouw Geboortezorg
Marjon de Wildt
klachtenfunctionaris@stbn.nl
06 – 44 65 91 41

STBN is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen

PATIENTNUMMER

Geboortehuis Utrecht - diak_logo

Ben je van plan te bevallen in het Geboortehuis Utrecht? Dan vragen we je jezelf in te schrijven bij het Diakonessenhuis. je krijgt dan een patiëntnummer. Dat wordt gebruikt als je in het Geboortehuis komt om te bevallen.

Ben je al bekend bij het Diakonessenhuis en heb je dus al een patiëntnummer? In dat geval hoef je niets te doen. Neem wel je legitimatiebewijs mee als je naar het Geboortehuis komt.

Sta je nog niet ingeschreven?
Geef dan telefonisch je gegevens door aan het Diakonessenhuis voor een voorlopige inschrijving. Doe dit voor je bevalling. Op een later moment moet je je inschrijving definitief maken. Pas als je volledig ingeschreven bent, kan de zorgverzekeraar de kosten dekken. Om je inschrijving af te ronden legitimeer je je bij de patiëntinschrijving van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist of Doorn. Dat kan bijvoorbeeld voor of na je bevalling, of als je voor controle in het Diakonessenhuis bent. Neem je legitimatiebewijs mee.

Regel je voorinschrijving via telefoonnummer 088 250 9325.
Geef de volgende gegevens door:

 • Je naam zoals op je identiteitsbewijs staat (voornaam, achternaam en voorletters)
 • Eventueel de naam van je partner
 • Je geboortedatum
 • Je burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam verzekering
 • Polisnummer
 • Naam huisarts
 • Naam apotheek