Nieuws

Samenwerking verloskundigen en Diakonessenhuis voor beste geboortezorg

In de regio Utrecht werken eerstelijns verloskundigen en STBN nauw samen met het Diakonessenhuis Utrecht en MSBD. Die samenwerking zetten we komende jaren graag voort. Daarom tekenden het Diakonessenhuis en MSBD, eerstelijns verloskundigen en STBN een samenwerkingsovereenkomst om de huidige samenwerking te vervolgen. En we tekenden een intentieverklaring voor een nog nauwere samenwerking in de toekomst in het nieuw te bouwen Vrouw Kind Centrum.

Sinds 2011 begeleiden eerstelijnsverloskundigen de niet-medische bevallingen in het Geboortehuis Utrecht. Dat zit in het Diakonessenhuis in Utrecht, aansluitend aan de afdeling Verloskunde.

Ontwikkeling geboortecentrum

In de toekomst gaan we nog intensiever samenwerken met verloskundigen en het ziekenhuis: in het toekomstige Vrouw Kind Centrum komt één geboortecentrum waarin vrouwen kunnen bevallen met hun eigen verloskundige, of medisch onder begeleiding van tweedelijns verloskundigen en gynaecologen. De kamers hebben een huiselijke sfeer én zijn van alle functionaliteiten voorzien die nodig zijn voor een bevalling. Komende jaren ontwikkelen we het nieuwe concept voor het geboortecentrum gezamenlijk verder uit.

Floris Klerk (MSBD), Carlijn Nobels (Geboortehuis), Frans Annot (STBN), Jacqueline Louwers (MSBD), Tatjana Vogelvang (gynaecoloog), Mieke Brinkhuis-Vink & Menne Voorwerk (verloskundigen), Mark Hoetjer (kinderarts) Martijn Wiesenekker (RvB Diakonessenhuis)

 

 

PATIENTNUMMER

Geboortehuis Utrecht - diak_logo

Ben je van plan te bevallen in het Geboortehuis Utrecht? Dan vragen we je jezelf in te schrijven bij het Diakonessenhuis. je krijgt dan een patiëntnummer. Dat wordt gebruikt als je in het Geboortehuis komt om te bevallen.

Ben je al bekend bij het Diakonessenhuis en heb je dus al een patiëntnummer? In dat geval hoef je niets te doen. Neem wel je legitimatiebewijs mee als je naar het Geboortehuis komt.

Sta je nog niet ingeschreven?
Geef dan telefonisch je gegevens door aan het Diakonessenhuis voor een voorlopige inschrijving. Doe dit voor je bevalling. Op een later moment moet je je inschrijving definitief maken. Pas als je volledig ingeschreven bent, kan de zorgverzekeraar de kosten dekken. Om je inschrijving af te ronden legitimeer je je bij de patiëntinschrijving van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist of Doorn. Dat kan bijvoorbeeld voor of na je bevalling, of als je voor controle in het Diakonessenhuis bent. Neem je legitimatiebewijs mee.

Regel je voorinschrijving via telefoonnummer 088 250 9325.
Geef de volgende gegevens door:

 • Je naam zoals op je identiteitsbewijs staat (voornaam, achternaam en voorletters)
 • Eventueel de naam van je partner
 • Je geboortedatum
 • Je burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam verzekering
 • Polisnummer
 • Naam huisarts
 • Naam apotheek